Streaming - โœ๏ธ NEW ACCESS ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ฟ๏ธ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ†… ๐Ÿ…ป ๐Ÿ…ธ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ณ ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ฐ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ป โœ๏ธ Eu/Paris๐Ÿ‘ฅMax 1 ๐Ÿ‘€Active 0 | Freebie | Crax

Welcome To Crax Pro Forum!

Check our new Marketplace at Crax.Shop

   Login! SignUp Now!

Streaming โœ๏ธ NEW ACCESS ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ฟ๏ธ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ†… ๐Ÿ…ป ๐Ÿ…ธ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ณ ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ฐ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ป โœ๏ธ Eu/Paris๐Ÿ‘ฅMax 1 ๐Ÿ‘€Active 0

Streaming โœ๏ธ NEW ACCESS ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ฟ๏ธ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ†… ๐Ÿ…ป ๐Ÿ…ธ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ณ ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ฐ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ป โœ๏ธ Eu/Paris๐Ÿ‘ฅMax 1 ๐Ÿ‘€Active 0

LV
0
 

RedOone

Member
Joined
Apr 24, 2022
Threads
33
Likes
582
Credits
2,748ยฉ
Cash
0$
BOT STATUS: SUCCESS
VARIABLES:
SITE (Single) = npro.one-iptv.com:25443
CODE (Single) =
TOKEN (Single) = XXXXXXXXXXXX

company (Single) = TELECOMUNICATION TECHNOLOGIES LTD.

Real URL (Single) = http://tv.pro-ott.com:25443

Port ID (Single) = 25443
USER2 (Single) =
PASS2 (Single) =
Abbreviation (Single) = CEST
Portal Scan Time (Single) = 06/05/2022 18:24:31
utc_offsetip2 (Single) = +02:00
country_code (Single) = FR
country_code_iso3 (Single) = FRA
continent_code (Single) = EU
country_tld (Single) = .fr
activity (Single) = Fill out a basketball bracket
ServerISP (Single) = Novi
ServerRegistry (Single) = RIPE
ServerLocation (Single) = Ukraine
Credits (Single) =

Expire Date (Single) = September 16, 2022, 9:14 pm

๐Ÿ”ด ๐Ÿ”ด

Validation (Single) = MAC is Validated
MAC Status (Single) = MAC is Active
Box Template (Single) = OCEAN BLUE

โœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธ โœ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ฟ๏ธ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ†… ๐Ÿ…ป ๐Ÿ…ธ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ณ ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ฐ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ป โœ๏ธโœ๏ธ โœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธ

[General Streams, ARABIC BEIN SPORTS, FRANCE SD, FRANCE HEVC FHD, FRANCE TNT, FRANCE DIVERTISSEMENT, FRANCE CINEMA, FRANCE ORANGE, ENFANTS FRANCE, FRANCE SPORT, FRANCE CULTURE, FRANCE NEWS, FRANCE MUSIC, UK SPORT, UK PPV, UK ENTERTAINMENT, UK NEWS, UK CARTOONS, UK MOVIES, UK DOCUMENTARY, UK MUSIC, UK FHD, USA, CANADA, CHAINES BELGES, SWITZERLAND, ARABIC MBC, ARABIC OSN, ARABIC MYHD, ARABIC BEIN ENTERTAINMENT, ARABIC ART, ARABIC SPORT, ARABIC ROTANA, ARABIC ISLAMIC, ARABIC NEWS, ARABIC ATFAL, ARABIC MAROC, ARABIC ALGERIE, ARABIC TUNISIE, ARABIC EGYPTE, ARABIC UAE, ARABIC KSA, ARABIC LIBAN, ARABIC IRAQ, ARABIC LIBYA, ARABIC PALESTINE, ARABIC IRAN, ARABIC +PLUS+, NETFLIX AR, ESPANA, LATINO, BRASIL, ARGENTINA, PORTUGAL, ITALY, DEUTSCHLAND, NEDERLAND, NEDERLAND 4K HEVC, TURKEY, AFRICAN CHANNELS, CANAL AFRICA, ISRAEL, CZECH REPUBLIC, GREECE, ALBANIA, NORWAY, SLOVENIJA, UKRAINE, POLAND, SERBIA, SWEDEN, AUSTRIA, ROMANIA, DANMARK, HUNGARY, BULGARIA, ARMENIAN, ESTONIA, RUSSIA, EX-YUGOSLAVIA, INDIA, PAKISTAN, AFGHAN, KURDISTAN, MALAYSIA, INDONESIA, CHINA, KOREA, MALTA, BANGLADESH, VIETNAM, THAILAND, AUSTRALIA, NBA TV]

Client Box Type (Single) = STB
STB Model (Single) = MAG424
Play Token (Single) = otVVqYhuON:1651853505:126156
STB ID (Single) = 293369
Account ID (Single) = 15219
IPClient (Single) = 176.148.184.66
Portal Url (Single) = http://npro.one-iptv.com:25443/c
๐Ÿ‘ฅMax Conn (Single) = 1
๐Ÿ‘€Active Conn (Single) = 0
Account Status (Single) = Active
Timezone (Single) = Europe/Athens
Server IP (Single) = tv.pro-ott.com
timezone (Single) = Europe/Paris
country_name (Single) = France
region (Single) = รƒลฝle-de-France
city (Single) = Cernay-la-Ville
country_capital (Single) = Paris
postal (Single) = 78720
utc_offset (Single) = +0200
languages (Single) = fr-FR,frp,br,co,ca,eu,oc
org (Single) = Bouygues Telecom SA
currency (Single) = ๐Ÿ’ฐEUR๐Ÿ’ฐ
currency_name (Single) = ๐Ÿ’ฐEuro๐Ÿ’ฐ
 
  • Like
Reactions: laulau88, Attention071, diliram and 7 others
LV
0
 

NONORADMAX

Member
Joined
May 6, 2022
Threads
0
Likes
0
Credits
60ยฉ
Cash
0$
BOT STATUS: SUCCESS
VARIABLES:
SITE (Single) = npro.one-iptv.com:25443
CODE (Single) =
TOKEN (Single) = XXXXXXXXXXXX

company (Single) = TELECOMUNICATION TECHNOLOGIES LTD.

Real URL (Single) = http://tv.pro-ott.com:25443
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Port ID (Single) = 25443
USER2 (Single) =
PASS2 (Single) =
Abbreviation (Single) = CEST
Portal Scan Time (Single) = 06/05/2022 18:24:31
utc_offsetip2 (Single) = +02:00
country_code (Single) = FR
country_code_iso3 (Single) = FRA
continent_code (Single) = EU
country_tld (Single) = .fr
activity (Single) = Fill out a basketball bracket
ServerISP (Single) = Novi
ServerRegistry (Single) = RIPE
ServerLocation (Single) = Ukraine
Credits (Single) =

Expire Date (Single) = September 16, 2022, 9:14 pm

๐Ÿ”ด*** Hidden text: cannot be quoted. ***
๐Ÿ”ด

Validation (Single) = MAC is Validated
MAC Status (Single) = MAC is Active
Box Template (Single) = OCEAN BLUE

โœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธ โœ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ฟ๏ธ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ†… ๐Ÿ…ป ๐Ÿ…ธ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ณ ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ฐ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ป โœ๏ธโœ๏ธ โœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธ

[General Streams, ARABIC BEIN SPORTS, FRANCE SD, FRANCE HEVC FHD, FRANCE TNT, FRANCE DIVERTISSEMENT, FRANCE CINEMA, FRANCE ORANGE, ENFANTS FRANCE, FRANCE SPORT, FRANCE CULTURE, FRANCE NEWS, FRANCE MUSIC, UK SPORT, UK PPV, UK ENTERTAINMENT, UK NEWS, UK CARTOONS, UK MOVIES, UK DOCUMENTARY, UK MUSIC, UK FHD, USA, CANADA, CHAINES BELGES, SWITZERLAND, ARABIC MBC, ARABIC OSN, ARABIC MYHD, ARABIC BEIN ENTERTAINMENT, ARABIC ART, ARABIC SPORT, ARABIC ROTANA, ARABIC ISLAMIC, ARABIC NEWS, ARABIC ATFAL, ARABIC MAROC, ARABIC ALGERIE, ARABIC TUNISIE, ARABIC EGYPTE, ARABIC UAE, ARABIC KSA, ARABIC LIBAN, ARABIC IRAQ, ARABIC LIBYA, ARABIC PALESTINE, ARABIC IRAN, ARABIC +PLUS+, NETFLIX AR, ESPANA, LATINO, BRASIL, ARGENTINA, PORTUGAL, ITALY, DEUTSCHLAND, NEDERLAND, NEDERLAND 4K HEVC, TURKEY, AFRICAN CHANNELS, CANAL AFRICA, ISRAEL, CZECH REPUBLIC, GREECE, ALBANIA, NORWAY, SLOVENIJA, UKRAINE, POLAND, SERBIA, SWEDEN, AUSTRIA, ROMANIA, DANMARK, HUNGARY, BULGARIA, ARMENIAN, ESTONIA, RUSSIA, EX-YUGOSLAVIA, INDIA, PAKISTAN, AFGHAN, KURDISTAN, MALAYSIA, INDONESIA, CHINA, KOREA, MALTA, BANGLADESH, VIETNAM, THAILAND, AUSTRALIA, NBA TV]

Client Box Type (Single) = STB
STB Model (Single) = MAG424
Play Token (Single) = otVVqYhuON:1651853505:126156
STB ID (Single) = 293369
Account ID (Single) = 15219
IPClient (Single) = 176.148.184.66
Portal Url (Single) = http://npro.one-iptv.com:25443/c
๐Ÿ‘ฅMax Conn (Single) = 1
๐Ÿ‘€Active Conn (Single) = 0
Account Status (Single) = Active
Timezone (Single) = Europe/Athens
Server IP (Single) = tv.pro-ott.com
timezone (Single) = Europe/Paris
country_name (Single) = France
region (Single) = รƒลฝle-de-France
city (Single) = Cernay-la-Ville
country_capital (Single) = Paris
postal (Single) = 78720
utc_offset (Single) = +0200
languages (Single) = fr-FR,frp,br,co,ca,eu,oc
org (Single) = Bouygues Telecom SA
currency (Single) = ๐Ÿ’ฐEUR๐Ÿ’ฐ
currency_name (Single) = ๐Ÿ’ฐEuro๐Ÿ’ฐ
good
 
LV
0
 

angela

Member
Joined
May 6, 2022
Threads
0
Likes
0
Credits
80ยฉ
Cash
0$
BOT STATUS: SUCCESS
VARIABLES:
SITE (Single) = npro.one-iptv.com:25443
CODE (Single) =
TOKEN (Single) = XXXXXXXXXXXX

company (Single) = TELECOMUNICATION TECHNOLOGIES LTD.

Real URL (Single) = http://tv.pro-ott.com:25443
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Port ID (Single) = 25443
USER2 (Single) =
PASS2 (Single) =
Abbreviation (Single) = CEST
Portal Scan Time (Single) = 06/05/2022 18:24:31
utc_offsetip2 (Single) = +02:00
country_code (Single) = FR
country_code_iso3 (Single) = FRA
continent_code (Single) = EU
country_tld (Single) = .fr
activity (Single) = Fill out a basketball bracket
ServerISP (Single) = Novi
ServerRegistry (Single) = RIPE
ServerLocation (Single) = Ukraine
Credits (Single) =

Expire Date (Single) = September 16, 2022, 9:14 pm

๐Ÿ”ด*** Hidden text: cannot be quoted. ***
๐Ÿ”ด

Validation (Single) = MAC is Validated
MAC Status (Single) = MAC is Active
ู‚ุงู„ุจ ู…ุฑุจุน (ู…ูุฑุฏ) = ุฃุฒุฑู‚ ู…ุญูŠุทูŠ

โœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธ โœ๏ธ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ฟ๏ธ ๐Ÿ†… ๐Ÿ…ป ๐Ÿ…ธ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ณ ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ฐ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ป โœ๏ธโœ๏ธ โœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธ

[General Streams ุŒ ARABIC BEIN SPORTS ุŒ ูุฑู†ุณุง SD ุŒ ูุฑู†ุณุง HEVC FHD ุŒ ูุฑู†ุณุง TNT ุŒ ูุฑู†ุณุง DIVERTISSEMENT ุŒ ูุฑู†ุณุง ุงู„ุณูŠู†ู…ุง ุŒ ูุฑู†ุณุง ุฃูˆุฑุงู†ุฌ ุŒ ENFANTS ูุฑู†ุณุง ุŒ ูุฑู†ุณุง ุงู„ุฑูŠุงุถุฉ ุŒ ูุฑู†ุณุง ุงู„ุซู‚ุงูุฉ ุŒ ูุฑู†ุณุง ุงู„ุฃุฎุจุงุฑ ุŒ ูุฑู†ุณุง ุงู„ู…ูˆุณูŠู‚ู‰ ุŒ ุงู„ู…ู…ู„ูƒุฉ ุงู„ู…ุชุญุฏุฉ ุงู„ุฑูŠุงุถุฉ ุŒ ุงู„ู…ู…ู„ูƒุฉ ุงู„ู…ุชุญุฏุฉ PPV ุŒ ุงู„ู…ู…ู„ูƒุฉ ุงู„ู…ุชุญุฏุฉ ุงู„ุชุฑููŠู‡ ุŒ UK NEWSุŒ UK CARTOONSุŒ UK MOVIESุŒ UK DOCUMENTARYุŒ UK MUSICุŒ UK FHDุŒ USAุŒ CanadaุŒ CHAINES BELGESุŒ SWITZERLANDุŒ ARABIC MBCุŒ ARABIC OSNุŒ ARABIC MYHDุŒ ARABIC BEIN ENTERTAINMENTุŒ ARABIC ARTุŒ ARABIC SPORTAุŒ ARABIC ุนุฑุจูŠ ุฅุณู„ุงู…ูŠ ุŒ ุฃุฎุจุงุฑ ุนุฑุจูŠุฉ ุŒ ุนุทูุงู„ ุนุฑุจูŠ ุŒ ุนุฑุจูŠ ู…ุบุฑุจูŠ ุŒ ุนุฑุจูŠ ุฌุฒุงุฆุฑูŠ ุŒ ุนุฑุจูŠ ุชูˆู†ุณ ุŒ ู…ุตุฑ ุงู„ุนุฑุจูŠุฉ ุŒ ุงู„ุฅู…ุงุฑุงุช ุงู„ุนุฑุจูŠุฉ ุงู„ู…ุชุญุฏุฉ ุŒ ุงู„ู…ู…ู„ูƒุฉ ุงู„ุนุฑุจูŠุฉ ุงู„ุณุนูˆุฏูŠุฉ ุงู„ุนุฑุจูŠุฉ ุŒ ู„ุจู†ุงู† ุงู„ุนุฑุจูŠ ุŒ ุงู„ุนุฑุงู‚ ุงู„ุนุฑุจูŠ ุŒ ู„ูŠุจูŠุง ุงู„ุนุฑุจูŠุฉ ุŒ ูู„ุณุทูŠู† ุงู„ุนุฑุจูŠุฉ ุŒ ุงู„ุนุฑุจูŠุฉ + ุฅูŠุฑุงู† ุŒ ู„ุงุชูŠู†ูˆ ุŒ ุงู„ุจุฑุงุฒูŠู„ ุŒ ุงู„ุฃุฑุฌู†ุชูŠู† ุŒ ุงู„ุจุฑุชุบุงู„ ุŒ ุฅูŠุทุงู„ูŠุง ุŒ ุฏูˆูŠุชุดู„ุงู†ุฏ ุŒ ู‡ูˆู„ู†ุฏุง ุŒ ู‡ูˆู„ู†ุฏุง 4K ุดูุช ุŒ ุชุฑูƒูŠุง ุŒ ุงู„ู‚ู†ูˆุงุช ุงู„ุฃูุฑูŠู‚ูŠุฉ ุŒ ู‚ู†ุงุฉ ุฃูุฑูŠู‚ูŠุง ุŒ ุฅุณุฑุงุฆูŠู„ ุŒ ุฌู…ู‡ูˆุฑูŠุฉ ุงู„ุชุดูŠูƒ ุŒ ุงู„ูŠูˆู†ุงู† ุŒ ุฃู„ุจุงู†ูŠุง ุŒุงู„ู†ุฑูˆูŠุฌ ุŒ ุณู„ูˆููŠู†ูŠุง ุŒ ุฃูˆูƒุฑุงู†ูŠุง ุŒ ุจูˆู„ู†ุฏุง ุŒ ุตุฑุจูŠุง ุŒ ุงู„ุณูˆูŠุฏ ุŒ ุงู„ู†ู…ุณุง ุŒ ุฑูˆู…ุงู†ูŠุง ุŒ ุงู„ุฏู†ู…ุงุฑูƒ ุŒ ุงู„ู…ุฌุฑ ุŒ ุจู„ุบุงุฑูŠุง ุŒ ุฃุฑู…ูŠู†ูŠุง ุŒ ุฅุณุชูˆู†ูŠุง ุŒ ุฑูˆุณูŠุง ุŒ ูŠูˆุบูˆุณู„ุงููŠุง ุงู„ุณุงุจู‚ุฉ ุŒ ุงู„ู‡ู†ุฏ ุŒ ุจุงูƒุณุชุงู† ุŒ ุฃูุบุงู†ุณุชุงู† ุŒ ูƒุฑุฏุณุชุงู† ุŒ ู…ุงู„ูŠุฒูŠุง ุŒ ุงู„ู‡ู†ุฏ ุจู†ุบู„ุงุฏูŠุด ุŒ ููŠุชู†ุงู… ุŒ ุชุงูŠู„ุงู†ุฏ ุŒ ุฃุณุชุฑุงู„ูŠุง ุŒ ุชู„ูุฒูŠูˆู† NBA]

ู†ูˆุน ุตู†ุฏูˆู‚ ุงู„ุนู…ูŠู„ (ูุฑุฏูŠ) = STB
ู†ู…ูˆุฐุฌ STB (ูุฑุฏูŠ) = MAG424
ุชุดุบูŠู„ ุฑู…ุฒ (ูุฑุฏูŠ) = otVVqYhuON: 1651853505: 126156
ู…ุนุฑู STB (ู…ู†ูุฑุฏ) = 293369
ู…ุนุฑู ุงู„ุญุณุงุจ (ู…ู†ูุฑุฏ) = 15219
IPClient (ู…ู†ูุฑุฏ) = 176.148.184.66
ุนู†ูˆุงู† URL ุงู„ุฎุงุต ุจุงู„ุจูˆุงุจุฉ (ู…ูุฑุฏ) = http://npro.one-iptv.com:25443/c
๐Ÿ‘ฅู…ุงูƒุณ ูƒูˆู† (ูุฑุฏูŠ) = 1
๐Ÿ‘€ุงุชุตุงู„ ู†ุดุท (ูุฑุฏูŠ) = 0
ุญุงู„ุฉ ุงู„ุญุณุงุจ (ูุฑุฏูŠ) = ู†ุดุท
ุงู„ู…ู†ุทู‚ุฉ ุงู„ุฒู…ู†ูŠุฉ (ูุฑุฏูŠุฉ) = ุฃูˆุฑูˆุจุง / ุฃุซูŠู†ุง
ุนู†ูˆุงู† IP ู„ู„ุฎุงุฏู… (ู…ู†ูุฑุฏ) = tv.pro-ott.com
ุงู„ู…ู†ุทู‚ุฉ ุงู„ุฒู…ู†ูŠุฉ (ูุฑุฏูŠุฉ) = ุฃูˆุฑูˆุจุง / ุจุงุฑูŠุณ
country_name (ูˆุงุญุฏ) = ูุฑู†ุณุง
ุงู„ู…ู†ุทู‚ุฉ (ูุฑุฏูŠุฉ) = รƒลฝle-de-France
ู…ุฏูŠู†ุฉ (ูุฑุฏูŠุฉ) = ุณูŠุฑู†ุงูŠ ู„ุง ููŠู„
country_capital (ูุฑุฏูŠุฉ) = ุจุงุฑูŠุณ
ุงู„ุจุฑูŠุฏ (ู…ู†ูุฑุฏ) = 78720
utc_offset (ู…ู†ูุฑุฏ) = +0200
ุงู„ู„ุบุงุช (ู…ูุฑุฏ) = fr-FR ุŒ frp ุŒ br ุŒ co ุŒ ca ุŒ eu ุŒ oc
org (Single) = Bouygues Telecom SA
ุงู„ุนู…ู„ุฉ (ูˆุงุญุฏุฉ) = ๐Ÿ’ฐุงู„ูŠูˆุฑูˆ๐Ÿ’ฐ
currency_name (ูˆุงุญุฏุฉ) = ๐Ÿ’ฐุงู„ูŠูˆุฑูˆ๐Ÿ’ฐ
ุฃู†ุง ู„ุง ุฃูู‡ู… ุณุงุนุฏู†ูŠ
 
LV
0
 

slowik32

Member
Joined
Oct 31, 2021
Threads
0
Likes
0
Credits
170ยฉ
Cash
0$
BOT STATUS: SUCCESS
VARIABLES:
SITE (Single) = npro.one-iptv.com:25443
CODE (Single) =
TOKEN (Single) = XXXXXXXXXXXX

company (Single) = TELECOMUNICATION TECHNOLOGIES LTD.

Real URL (Single) = http://tv.pro-ott.com:25443
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Port ID (Single) = 25443
USER2 (Single) =
PASS2 (Single) =
Abbreviation (Single) = CEST
Portal Scan Time (Single) = 06/05/2022 18:24:31
utc_offsetip2 (Single) = +02:00
country_code (Single) = FR
country_code_iso3 (Single) = FRA
continent_code (Single) = EU
country_tld (Single) = .fr
activity (Single) = Fill out a basketball bracket
ServerISP (Single) = Novi
ServerRegistry (Single) = RIPE
ServerLocation (Single) = Ukraine
Credits (Single) =

Expire Date (Single) = September 16, 2022, 9:14 pm

๐Ÿ”ด*** Hidden text: cannot be quoted. ***
๐Ÿ”ด

Validation (Single) = MAC is Validated
MAC Status (Single) = MAC is Active
Box Template (Single) = OCEAN BLUE

โœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธ โœ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ฟ๏ธ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ†… ๐Ÿ…ป ๐Ÿ…ธ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ณ ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ฐ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ป โœ๏ธโœ๏ธ โœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธ

[General Streams, ARABIC BEIN SPORTS, FRANCE SD, FRANCE HEVC FHD, FRANCE TNT, FRANCE DIVERTISSEMENT, FRANCE CINEMA, FRANCE ORANGE, ENFANTS FRANCE, FRANCE SPORT, FRANCE CULTURE, FRANCE NEWS, FRANCE MUSIC, UK SPORT, UK PPV, UK ENTERTAINMENT, UK NEWS, UK CARTOONS, UK MOVIES, UK DOCUMENTARY, UK MUSIC, UK FHD, USA, CANADA, CHAINES BELGES, SWITZERLAND, ARABIC MBC, ARABIC OSN, ARABIC MYHD, ARABIC BEIN ENTERTAINMENT, ARABIC ART, ARABIC SPORT, ARABIC ROTANA, ARABIC ISLAMIC, ARABIC NEWS, ARABIC ATFAL, ARABIC MAROC, ARABIC ALGERIE, ARABIC TUNISIE, ARABIC EGYPTE, ARABIC UAE, ARABIC KSA, ARABIC LIBAN, ARABIC IRAQ, ARABIC LIBYA, ARABIC PALESTINE, ARABIC IRAN, ARABIC +PLUS+, NETFLIX AR, ESPANA, LATINO, BRASIL, ARGENTINA, PORTUGAL, ITALY, DEUTSCHLAND, NEDERLAND, NEDERLAND 4K HEVC, TURKEY, AFRICAN CHANNELS, CANAL AFRICA, ISRAEL, CZECH REPUBLIC, GREECE, ALBANIA, NORWAY, SLOVENIJA, UKRAINE, POLAND, SERBIA, SWEDEN, AUSTRIA, ROMANIA, DANMARK, HUNGARY, BULGARIA, ARMENIAN, ESTONIA, RUSSIA, EX-YUGOSLAVIA, INDIA, PAKISTAN, AFGHAN, KURDISTAN, MALAYSIA, INDONESIA, CHINA, KOREA, MALTA, BANGLADESH, VIETNAM, THAILAND, AUSTRALIA, NBA TV]

Client Box Type (Single) = STB
STB Model (Single) = MAG424
Play Token (Single) = otVVqYhuON:1651853505:126156
STB ID (Single) = 293369
Account ID (Single) = 15219
IPClient (Single) = 176.148.184.66
Portal Url (Single) = http://npro.one-iptv.com:25443/c
๐Ÿ‘ฅMax Conn (Single) = 1
๐Ÿ‘€Active Conn (Single) = 0
Account Status (Single) = Active
Timezone (Single) = Europe/Athens
Server IP (Single) = tv.pro-ott.com
timezone (Single) = Europe/Paris
country_name (Single) = France
region (Single) = รƒลฝle-de-France
city (Single) = Cernay-la-Ville
country_capital (Single) = Paris
postal (Single) = 78720
utc_offset (Single) = +0200
languages (Single) = fr-FR,frp,br,co,ca,eu,oc
org (Single) = Bouygues Telecom SA
currency (Single) = ๐Ÿ’ฐEUR๐Ÿ’ฐ
currency_name (Single) = ๐Ÿ’ฐEuro๐Ÿ’ฐ
fenks
 
LV
1
 

Syndic

Member
Joined
Apr 12, 2022
Threads
11
Likes
21
Awards
4
Credits
5,120ยฉ
Cash
0$
BOT STATUS: SUCCESS
VARIABLES:
SITE (Single) = npro.one-iptv.com:25443
CODE (Single) =
TOKEN (Single) = XXXXXXXXXXXX

company (Single) = TELECOMUNICATION TECHNOLOGIES LTD.

Real URL (Single) = http://tv.pro-ott.com:25443
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Port ID (Single) = 25443
USER2 (Single) =
PASS2 (Single) =
Abbreviation (Single) = CEST
Portal Scan Time (Single) = 06/05/2022 18:24:31
utc_offsetip2 (Single) = +02:00
country_code (Single) = FR
country_code_iso3 (Single) = FRA
continent_code (Single) = EU
country_tld (Single) = .fr
activity (Single) = Fill out a basketball bracket
ServerISP (Single) = Novi
ServerRegistry (Single) = RIPE
ServerLocation (Single) = Ukraine
Credits (Single) =

Expire Date (Single) = September 16, 2022, 9:14 pm

๐Ÿ”ด*** Hidden text: cannot be quoted. ***
๐Ÿ”ด

Validation (Single) = MAC is Validated
MAC Status (Single) = MAC is Active
Box Template (Single) = OCEAN BLUE

โœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธ โœ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ฟ๏ธ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ†… ๐Ÿ…ป ๐Ÿ…ธ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ณ ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ…ฐ๏ธ ๐Ÿ…ธ ๐Ÿ…ป โœ๏ธโœ๏ธ โœ๏ธโœ๏ธโœ๏ธ

[General Streams, ARABIC BEIN SPORTS, FRANCE SD, FRANCE HEVC FHD, FRANCE TNT, FRANCE DIVERTISSEMENT, FRANCE CINEMA, FRANCE ORANGE, ENFANTS FRANCE, FRANCE SPORT, FRANCE CULTURE, FRANCE NEWS, FRANCE MUSIC, UK SPORT, UK PPV, UK ENTERTAINMENT, UK NEWS, UK CARTOONS, UK MOVIES, UK DOCUMENTARY, UK MUSIC, UK FHD, USA, CANADA, CHAINES BELGES, SWITZERLAND, ARABIC MBC, ARABIC OSN, ARABIC MYHD, ARABIC BEIN ENTERTAINMENT, ARABIC ART, ARABIC SPORT, ARABIC ROTANA, ARABIC ISLAMIC, ARABIC NEWS, ARABIC ATFAL, ARABIC MAROC, ARABIC ALGERIE, ARABIC TUNISIE, ARABIC EGYPTE, ARABIC UAE, ARABIC KSA, ARABIC LIBAN, ARABIC IRAQ, ARABIC LIBYA, ARABIC PALESTINE, ARABIC IRAN, ARABIC +PLUS+, NETFLIX AR, ESPANA, LATINO, BRASIL, ARGENTINA, PORTUGAL, ITALY, DEUTSCHLAND, NEDERLAND, NEDERLAND 4K HEVC, TURKEY, AFRICAN CHANNELS, CANAL AFRICA, ISRAEL, CZECH REPUBLIC, GREECE, ALBANIA, NORWAY, SLOVENIJA, UKRAINE, POLAND, SERBIA, SWEDEN, AUSTRIA, ROMANIA, DANMARK, HUNGARY, BULGARIA, ARMENIAN, ESTONIA, RUSSIA, EX-YUGOSLAVIA, INDIA, PAKISTAN, AFGHAN, KURDISTAN, MALAYSIA, INDONESIA, CHINA, KOREA, MALTA, BANGLADESH, VIETNAM, THAILAND, AUSTRALIA, NBA TV]

Client Box Type (Single) = STB
STB Model (Single) = MAG424
Play Token (Single) = otVVqYhuON:1651853505:126156
STB ID (Single) = 293369
Account ID (Single) = 15219
IPClient (Single) = 176.148.184.66
Portal Url (Single) = http://npro.one-iptv.com:25443/c
๐Ÿ‘ฅMax Conn (Single) = 1
๐Ÿ‘€Active Conn (Single) = 0
Account Status (Single) = Active
Timezone (Single) = Europe/Athens
Server IP (Single) = tv.pro-ott.com
timezone (Single) = Europe/Paris
country_name (Single) = France
region (Single) = รƒลฝle-de-France
city (Single) = Cernay-la-Ville
country_capital (Single) = Paris
postal (Single) = 78720
utc_offset (Single) = +0200
languages (Single) = fr-FR,frp,br,co,ca,eu,oc
org (Single) = Bouygues Telecom SA
currency (Single) = ๐Ÿ’ฐEUR๐Ÿ’ฐ
currency_name (Single) = ๐Ÿ’ฐEuro๐Ÿ’ฐ
Thank
 
Tips
Tips

Similar threads

Top Bottom